زیرنویس فارسی Batwoman S01E07 HDTV x264-SVA - Tell Me the Truth Imdb

Subtitle details:

  • Online: 2/14/2020 12:14 AM   10 days ago
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: Yes
  • Framerate: 23.976
  • Files: 1 (22,737 bytes)
  • Production type: Improved a subtitle
  • Release type: TV
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • Downloads: 45

Subtitle Preview:

1
00:00:00,500 --> 00:00:02,400
...آنچه در بت‌وومن گذشت

2
00:00:04,088 --> 00:00:08,314
متحیرم کن.
دقیقاً شبیه به دین دوِرو

3
00:00:08,315 --> 00:00:10,454
شما موافق نیستید، آقای دورو؟

4
00:00:10,455 --> 00:00:13,290
بازرس های کاترین همیلتون، یه سری

5
00:00:13,291 --> 00:00:15,559
تکه جمجمه‌ی دختر بچه پیدا کردن

6
00:00:15,560 --> 00:00:18,428
مال بثه -