زیرنویس فارسی Hurt 2018 1080p Amzn Web-dl Dd+2 0 H 264-ika[ethd] Imdb

Subtitle details:

 • Online: 2/14/2020 7:42 AM   10 days ago
 • Hearing Impaired: No
 • Foreign parts: No
 • Framerate: Not available
 • Files: 1 (24,498 bytes)
 • Production type: Translated a subtitle
 • Release type: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 2 users
 • Voted as Good by: 2 users
 • Downloads: 46

Subtitle Preview:

1
00:00:00,500 --> 00:00:10,000
فیلم ها را با دوبله و زیرنویس فارسی دانلود کنید
.::www.king-movie.info::.

1
00:01:00,701 --> 00:01:02,119
بابا

2
00:01:02,119 --> 00:01:05,286
فقط اون من رو میفهمید

3
00:01:06,394 --> 00:01:07,227
بابا؟

4
00:01:16,420 --> 00:01:18,013
یه کار خیلی بدی کردم

5
00:01:20,470 --> 00:01:22,893
و مطمئنم یه روز بهم میرسه

6