زیرنویس فارسی Memorist E 05 HDTV Next Asianmoviee ir Imdb

Subtitle details:

  • Online: 3/25/2020 11:16 PM   9 days ago
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (22,606 bytes)
  • Production type: Translated a subtitle
  • Release type: Not available
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • Downloads: 46

Subtitle Preview:

1
00:00:12,929 --> 00:00:20,874
(همه ی ارگان ها,مکان ها,اسم ها و شخصیت ها ساخته ی ذهن نویسنده است)

2
00:00:21,419 --> 00:00:23,924
تو راهم

3
00:00:26,060 --> 00:00:28,135
اگه باز به اون منحرف بر بخورم چی؟

4
00:00:29,430 --> 00:00:32,604
هی نمیدونی اون چقد پولداره؟
میتونه زندگیتو از این رو به اون رو کنه

5
00:00:32,630 --> 00:00:34,730
احتمالا قبل از تغییر تو زندگیم، میمیرم

6